Nytt om Junix!            John Bolin


Vi är mycket glada över att kunna hälsa John Bohlin välkommen tillbaka i Junix igen.
John är en mycket duktig gitarrist som även sjunger. Genom att John börjar så kommer
vi att utöka våra trio-jobb, men självfallet även fortsätta som fyrmannaband när så krävs. Vår tidigare medlem Göran Johansson kommer då att vara med.


Danshälsningar/Junix